Tag Archief van: financiele

financiele voordelen zonnepanelen

Financiële voordelen van zonnepanelen

De financiële voordelen van zonnepanelen

Het feit dat je dit artikel leest, betekent dat je interesse voor zonnepanelen in ieder geval al gewekt is en dat is goed nieuws. De rijksoverheid heeft namelijk de doelstelling dat in 2020 14% van de verbruikte energie uit duurzame bron afkomstig is. Dit percentage ligt nu slechts rond de 5 en er kunnen dus niet genoeg mensen zijn die hun steentje bijdragen. Het aantal panelen dat is geplaatst is de afgelopen jaren gelukkig al wel fors toegenomen. Ten opzichte van 2010 is in 2015 het aantal woningen met zonnepanelen maar liefst verviervoudigd. Een van de belangrijkste redenen voor de toename hiervan is de dalende prijs van de panelen zelf. Daarnaast is het ook mogelijk om simpelweg veel geld te besparen op de lange termijn. Financiële voordelen dus.

Hoeveel kosten zonnepanelen dan?

Er is niemand die zal ontkennen dat, ondanks de dalende prijs, het installeren van zonnepanelen nog aardige investering vergt. Het belangrijke hierbij is echter om het ook echt als een investering te zien voor de lange termijn (20-30 jaar) te zien. De terugverdientijd van de zonnepanelen bedraagt doorgaans zo’n 6 tot 9 jaar. De besparing op je energierekening begint dus direct en na de terugverdienperiode ben je in staat om zeer voordelig in je energiebehoefte voorzien. Er zijn daarnaast nog andere financiële voordelen aan zonnepanelen verbonden. De termen salderen en terugleververgoeding heb je mogelijk ook al eens voorbij zien komen. Salderen houdt in dat je het teveel aan energie dat je produceert kan terug leveren aan de energiemaatschappij. De regel hierbij is dat je de hoeveelheid energie die je teveel produceert aftrekt van je verbruik. Je mag hierbij niet meer terug leveren dan dat je in een jaar hebt verbruikt. Voor de energie die deze grens overschrijdt, is het mogelijk om de terugleververgoeding te krijgen. Hoeveel deze bedraagt verschilt per maatschappij, maar denk in de richting van zo’n 6 tot 9 eurocent per kWh.

En hoe zit het dan met subsidies?

Er zijn verschillende subsidies getroffen om de keuze voor zonnepanelen nog aantrekkelijker te maken. Eén hiervan is de Kleinschaligheidsaftrek. Deze regeling stelt ondernemers (particulieren melden zich aan als ondernemer) in staat om de BTW over de aanschaf- en installatiekosten terug te vragen. Belangrijk hierbij is dat dit binnen 3 maanden wordt aangevraagd en het investeringsbedrag tussen de € 2.300,- en de € 311.242 ligt. Tevens geldt deze regeling alleen voor de zogenaamde kleinverbruiker wat inhoudt dat de elektriciteitsaansluiting kleiner of gelijk moet zijn aan 3 x 80 Ampère. Dit geldt overigens ook om voor de terugleververgoeding in aanmerking te mogen komen.